კომპანია IRES-ი გთავაზობთ ISO/IEC საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებითა და ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით მომზადებულ უმაღლესი ხარისხის ქონების შეფასებას როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის (ბინის და სახლის, საოფისე და კომერციული ფართის, მიწის ნაკვეთის შეფასება).

კომპანია გასცემს დასკვნას, რომელიც შეგიძლიათ წარადგინოთ ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში.


იურიდიული პირებისათვის ქონების შეფასება შესაძლებელია მოხდეს სხვადასხვა დანიშნულებით. კერძოდ;

 • ქონების ყიდვა-გაყიდვა;
 • ქონების იჯარით გადაცემა;
 • საწარმოს კაპიტალში შეტანის/ამოღების დროს;
 • ქონების გადასაფასებლად;
 • ქონებრივი დავის შემთხვევაში;
 • ფინანსური ანგარიშგებისათვის;
 • საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის;
 • დაზღვევის შემთხვევაში;
 • კრედიტის უზრუნველსაყოფად;
 • ზარალის განსაზღვრის შემთხვევაში;
 • და სხვა.

ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა (შეფასება) ხდება ყიდვა-გაყიდვის (უძრავ ქონებაზე უფლების გადაცემა), აუქციონზე გატანისა და ქონებაზე წილების განსაზღვრის და გადანაწილების, უძრავი ქონების საწესდებო კაპიტალში შეტანის, ახალი მეწილეების მოზიდვის, აქციების ემისიის, უძრავი ქონების ლიკვიდაციის, იჯარით გაცემის, გადასახადს დაქვემდებარებული ბაზის განსაზღვრის, დაზღვევის, იპოთეკის, საინვესტიციო პროექტების, ინვესტორების მოზიდვის, სამართლებრივი დავის, მემკვიდრეობის უფლებების განსაზღვრისას და სხვა.

საკუთრების ტიპის მიუხედავად, ქონების ობიექტის შეფასებისათვის წარომდგენილი უნდა იქნას ქონებაზე საკუთრების უფლების დამატასტურებელი იურიდიული და ტექნიკური დოკუმენტაცია. დოკუმენტაციის სრულ ჩამონათვალს მოგაწვდით უშუალოდ შემფასებელი.

უძრავი ქონების შეფასების ღირებულებაზე არ მოქმედებს შესაფასებელი ობიექტის ღირებულება. იგი განისაზღვრება
მას შემდეგ, რაც დადგინდება ობიექტის შეფასების სირთულე, საჭირო მონაცემების ხელმისაწვდომობა და შეფასების ვადები.

თუ გსურთ ქონების შეფასება, ბინის შეფასებასაოფისე ფართის შეფასებაკომერციული ფართის შეფასებამიწის შეფასება, სახლის შეფასება ან სხვა ტიპის ქონების შეფასება, მოგვმართეთ.

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დაგეხმაროთ ქონების შეფასებაში და გაგიწიოთ კონსულტაციები წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით. 

ჩვენ გაძლევთ გარანტიას ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე და ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე.


ტელ: +995 597 333 575